سه کره ای در فیلیپین کشته شدند / تداوم جنگ علیه قاچاقچیان