بشار اسد: امیدوارم روسیه بتواند سیاست ترکیه را تغییر دهد