موسسه ای بی ان امرو پیش بینی خود نسبت به قیمت طلا را به شدت کاهش داد