ظریف به ضرورت آتش‌بس فوری و یافتن یک راه حل سیاسی فراگیر در سوریه تاکید کرد