استفاده از رنگ آبي مرجاني براي گوشي هاي جديد سامسونگ