تغییرات مدیریتی در نظام‌های مردم‌سالار از بروز برخی مشکلات پیشگیری می کند