گسترشی‌ها بالاخره موافقت کردند/ ماشین‌سازی در بنیان دیزل