بشار اسد: امیدوارم نزدیکی روابط روسیه و ترکیه باعث تغییر دیدگاه آنکارا شود