بشار اسد: امیدواریم که روسیه موفق به تغییر سیاست ترکیه شود