مسئولان از امام حسین(ع) در موضع‌گیری‌هایشان برابر دشمن درس بگیرند