بشار اسد:امیدوارم روسیه بتواند سیاست ترکیه را تغییر دهد