وزیران خارجه مصر و عراق خروج فوری ارتش ترکیه از خاک عراق را خواستار شدند