افزایش مشکلات مالی طالبان از زمان کشته شدن «ملا اختر منصور»