راهکار خروج بازار مسکن از رکود چیست؟/ آمادگی برای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی