جنگنده های روسیه و سوریه مواضع تروریستها را در حلب بمباران کردند