زوج انتخاباتی ترامپ: توافق هسته‌ای ایران را پاره می‌کنیم