نماینده آمریکایی خواستار ممنوعیت فروش سلاح به عربستان شد