کمتر از ۱ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند/مشکل در احداث شبکه های فاضلاب شهرهای شمالی