وزیر اطلاعات: دستگیری تروریست‌های تکفیری خارجی و خنثی شدن عملیات تروریستی در استان فارس