گزارش ویدئویی تسنیم از عزاداری‌های دهه اول محرم در غرب افغانستان