نیویورک تایمز: سامسونگ ناتوان در بازسازی انفجار گلکسی نوت 7 در شرایط آزمایشگاهی