انتقال هاشم‌زایی به بخش مراقبت‌های عمومی/ احتمال ترخیص تا دو روز آینده