اولین گروه الحشد الشعبی به حومه موصل رسید/ انجام عملیات موصل به زودی