تلاش فرانسه و بریتانیا برای اعمال تحریمهای بیشتر اروپا علیه روسیه و سوریه