رئیس صندوق بین المللی پول:قول همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران را می‌دهم