قول همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران را می‌دهم