بمباران مواضع حوثی ها در یمن؛ سرخط روزنامه های اسپانیا / 22مهر