دبیرکل اوپک: میزان ذخیره نفت خام به سرعت کاهش می‌یابد