یمن ادعای آمریکا درباره حمله به ناو این کشور را رد کرد