چورکین: تخریب حلب نتیجه جنگی پنج ساله است/ هدف ما مبارزه با تروریسم است