آزمایش خودروهای خودران در استرالیا مجاز شد +تصاویر