کمک مالی به کشورهایی که پناهجویان را نمی‌پذیرند، قطع شود