لابی‌گر سعودی بر اتحاد عربستان و رژیم صهیونیستی تاکید کرد