فارین پالیسی: آمریکا برای مسئله سوریه باید با ایران مستقیم مذاکره کند