پولیتیکو: نوار ویدئویی فاش شده عامل شکست ترامپ می‌شود