انصارالله یمن ادعای حمله به یک ناوشکن آمریکایی را رد کرد