حمله خمپاره ای تروریست ها به مدرسه ای در حلب دو کشته بر جای نهاد