آغاز پیش فروش بلیت‌ قطار رجا برای آبان و آذر؛ از 25 مهر