شهادت دست کم 4 کودک در حمله تروریست های تکفیری به مدرسه ای در حلب