عده‌ای صبح تا شب دولت بر آمده از رأی ملت را تضعیف می‌کنند/ چرا نادانسته بلندگوی اسرائیل و منافقین می‌شوند؟