قراردادهایی به ارزش ١٠ میلیارد دلار امسال در صنعت نفت امضا می‌شود