Orzeł Biały [OBL], Praire [PDZ] – Gorące spółki dnia