پدر قهرمان با فداکردن خود جان دخترش را نجات داد+تصاویر