پیام تسلیت اتحادیه اروپا به خانواده‌های قربانیان شیعه در افغانستان