رئیس لابی عربستان در آمریکا خواستار رابطه با «اسرائیل» شد