بیش از نیم‌قرن با صنعت خودرو/زندگینامه کودک 50ساله