ابداع تجهیزات نانوساختاری برای سنجش مقاومت دارویی سلول‌های سرطانی