حملات ارتش سوریه/گروههای مسلح به دنبال خروج از شرق حلب