شهید و زخمی شدن دهها دانش‌آموز سوری درحمله تروریست‌ها به مدرسه‌ای درحلب