اختلافات عربستان با مصر بویژه درباره سوریه جدی شده است